TOEFL® iBT

ŠTA JE TOEFL®?

TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) je standardizovani ispit kojim se proverava nivo znanja engleskog jezika kod stranih studenata, onih kojima engleski nije maternji jezik. Skoro svi američki koledži i univerziteti postavljaju polaganje tog ispita kao osnovni preduslov za prijavljivanje stranih studenata za upis. Osim toga, mnogi programi davanja stipendija i agencije koje izdaju odobrenja ili potvrde služe se rezultatima sa TOEFL®-a da bi procenili koliki je nivo znanja engleskog jezika kod prijavljenih kandidata. Nova generacija TOEFL® uvedena je tokom 2005. godine. U pitanju je „Internet-based test“ (iBT). Novi test se polaže u Beogradu od maja 2006. godine.

Šta je novo u testu?

• Test ispituje sve četiri jezičke veštine potrebne za efektnu komunikaciju: govor, slušanje, čitanje i pisanje. Naglasak je na korišćenju engleskog jezika u komunikativne svrhe.

• Test se polaže u osiguranim Internet centrima širom sveta. Stari kompjuterski i papirni testovi se ne polažu u zemlji u kojoj se uvede novi test.

• Neki od zadataka će zahtevati od kandidata da kombinuju više jezičkih veština. Da bi akademski bili uspešni na koledžima i univerzitetima u engleskom govornom području, student moraju da budu sposobni da kombinuju jezičke veštine u učionici. Nova integrisana pitanja ili “zadaci”, pomažu studentima da izgrade samouverenost potrebnu za komunikaciju u akademskoj sredini. Novi integrisani zadaci će od kandidata tražiti da:

– čitaju, slušaju, a zatim izgovore odgovor na pitanje

– slušaju, a potom odgovore na pitanje

– čitaju, slušaju, a potom napišu odgovor na pitanje

Novi test traje oko 4 sata.

• Dozvoljeno je pisati beleške tokom testa. Kandidati mogu da svoje beleške sa svih delova testa koriste kada odgovaraju na pitanja. Nakon testa beleške se prikupljaju i uništavaju pre nego što kandidati napuste centar za testiranje.

• Novi TOEFL® uključuje govorni deo. Ovaj deo ispita sastoji se iz šest zadataka i kandidati će morati da koriste slušalice i mikrofon. Odgovori se snimaju digitalnim putem i šalju u ETS®, gde se ocenjuju.

• Nema više strukturnog dela. Gramatika se proverava u pitanjima i zadacima u svakom delu testa.

• Govorni deo ispita zvuči prirodnije i lekcije mogu uključiti i britanski ili australijski akcenat. Osim toga, uvedena su nova pitanja kojima se proverava stav kandidata, stepen sigurnosti i namera.

• Deo sa čitanjem teksta može od kandidata da traži da kategorizuju informaciju, da popune tabelu ili naprave pregled informacija.

• Pisani deo je proširen. Novi test traži od kandidata da napišu odgovor na materijal koji slušaju i čitaju, kao i da napišu esej kojim objašnjavaju sopstveno mišljenje. Ovaj deo teksta zahteva da se esej kuca na kompjuteru.

• Novi rezultati će biti dostupni na Internetu. Kandidati će moći da vide rezultate na Internetu 15 radnih dana nakon polaganja, a primaće i kopiju rezultata poštom. Koledži i univerziteti će moći da vide rezultate kandidata preko Interneta, ali će i dalje primati izveštaje o rezultatima na dosadašnji način. Više neće biti moguće videti delimične rezultate odmah po završetku ispita.

Kako izgleda novi test:

  • Čitanje, 36-70 pitanja, 60–100 minuta
  • Slušanje, 34-51 pitanja, 60–90 minuta
  • ODMOR 10 minuta
  • Govor, 6 zadataka, 20 minuta
  • Pisanje, 2 zadatka, 50 minuta

BODOVANJE

TOEFL® IBT se ocenjuje drugačije od prethodnih. Broj poena koje kandidat može da dobije kreće se od 0 do 120. Svaka od sekcija (čitanje, pisanje, slušanje i govor) donosi od 0 do 30 poena. Kod pisanja i govornog dela svaki zadatak se ocenjuje od 0 do 5, pa se potom taj rezultat konvertuje da izrazi učinak na skali od 0 do 30 poena.

PRIJAVA ZA ISPIT

Prijava za TOEFL® iBT vrši se preko Internet sajta organizatora ispita – www.toefl.org.

RASPORED POLAGANJA

TOEFL® iBT se polaže nekoliko puta mesečno na više lokacija u Srbiji, od kojih su barem dve u Beogradu. Druge dve lokacije su u Nišu i u Subotici. Za uvid u raspored potrebno je da na sajtu www.toefl.org izaberete link “Register” i da na sledećoj stranici izaberete lokaciju testiranja. Na taj način imaćete uvid u trenutno stanje kada su u pitanju slobodna mesta za testiranje po gradovima izabrane zemlje i cena testiranja. Pozivom na brojeve centara za testiranje ne možete dobiti informacije o slobodnim mestima za polaganje.

Više informacija na:   www.toefl.org    www.toeflgoanywhere.org

CEF Level

Cambridge ESOL

IELTS

TOEFL iBT

 C2

 CPE

9

8

 C1

 CAE

7.5

 110-120

6.5

 B2

 FCE

6

 87-109

5

 B1

 PET

4.5

 57-86

4

A2

KET

Share this: