Reference

VIŠE OD DVADESET GODINA ISKUSTVA

Škola Studio Oskar je jedan od osnivača YALSa (Udruženje škola stranih jezika Srbije) čiji je najveći doprinos u standardizaciji jezičkih usluga vrhunskog kvaliteta i u saradnji sa najznačajnim evropskim institucijama. Ovo udruženje je potvrdu svog rada dobilo time što je postalo pridruženi član EAQUALSa (Evropska asocijacija za kvalitet jezičkih usluga).

Nastava, menadžment, prostorije i administrativne usluge u školi Studio Oskar usklađeni su sa evropskim standardima, što se proverava godišnjom inspekcijom YALSa.

Škola Studio Oskar je od svog osnivanja ostvarila uspešnu saradnju sa mnogim institucijama i firmama:

 • Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Republički zavod za pitanje imovine
 • Zavod za zaštitu prirode
 • Elektro Istok
 • Sportsko društvo Partizan
 • Fond za otvoreno društvo
 • PU »11April«
 • PU «Čika Jova Zmaj«
 • PU »Savski venac« 
 • Robert Bosch
 • Pharma Swiss

Od svog osnivanja Studio Oskar je kao jedan od osnivača YALSa organizovao i/ili aktivno učestvovao na sledećim događajima:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 • Leskovac, škola M School of English, 18. 10. 2008, 5. Interni seminar YALS –a: Raznovrstnost kao začin za nastavu engleskog jezika
 • Kula, škola Blue Moon,  12. 04. 2008,  4. Interni seminar YALS –a: O zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike i Portfoliju, Slobodanka Kitić i Dragana Filipović

2007

 • Niš, Mašinski fakultet, 24. 11. 2007, 2. Regionalni seminar YALS-a, Najnovija dostignuća i praktična primena ZEO (CEF-a) u kreiranju nastavnih planova i programa.
 • Beograd, škola Tom i Ema, 27.10.2007, 3. Interni seminar YALS-a: Kreativne ideje u nastavi engleskog jezika
 • Beograd, Centar lepih umetnosti „Guarnerius“, 2-3 mart 2007., Regionalni seminar YALS-   a, Najnovija dostignuća i praktična primena RJO na izradu nastavnih programa i planova i primena jezičkog portfolija,           Marija Mateides, Operativni direktor EAQUALS-a, Dejvid Hil, nezavisni jezički konsultant

2006

 • Valjevo, Lingva, 2.decembar 2006, 2.Interni seminar YALS-a o resursima u nastavi: “Da li vam smeta da budete dosetljivi?“
 • Beograd, april 2006., trening za nastavnike za obuku polaznika za polaganje Euroexams – usmeni ispitivači
 • Beograd, 27.01.2006. – obuka za primenu „Srpske verzije EAQUALS-ALTE Evropskog jezičkog portfolia“ u organizaciji EAQUALS-a i Privredne komore Srbije

2005

 • Beograd, jun.2005., trening za nastavnike za obuku polaznika za polaganje Euroexams – usmeni ispitivači
 • Beograd, 10-11.6.2005., trening za nastavnike za obuku polaznika za polaganje Euroexams – evropskih testova baziranih na CEF nivoima za koje je YALS ekskluzivni zastupnik za SCG.

2004

 • Beograd, Britanski savet, juni 2004., trening projekt Britanskog saveta kao nastavak obuke o testiranju, Sauli Takala i Felianka Kaftandijeva.

2003

 • Beograd, 11.-12.11.2003., „Upoznavanje sa osnovnim fazama i mogućim procedurama u usklađivanju jezičkih ispita sa Zajedničkim Evropskim okvirom za jezike“, stručnjaci Saveta Evrope: Sauli Takala i Felianka Kaftandijeva.
 • Beograd, Britanski savet, 30.-31.5.2003., regionalna konferencija u organizaciji YALS-a, Gete instituta i Britanskog saveta. 1. deo „Primena CEF nivoa – testiranje“, 2. deo „Primena CEF nivoa – izrada nastavnih planova i programa“.

2002

 • Beograd, 14.12.2002., radionice, John Rogers.
 • Valjevo, Lingva: 12.10.2002, 23.11.2002, 1. Interni seminar YALS-a: „Internet u nastavi“,
 • Beograd, Britanski savet, 23.-24.2.2002., trening seminar o načinima i procedurama sprovođenja inspekcije u jezičkim školama, Frank Hayworth.
 • Beograd, 23.3.2002., seminar posvećen pisanju, „Writing to learn or learning to write“, John Rogers.

2001

 • Beograd, Britanski savet, 20.10.2001., prezentacija Evropskog jezičkog porfolija, Frank Hayworth.
 • Beograd, Britanski savet, 15.-17.12.2000., seminar „Načini javne prezentacije“ Dr. Aleksandar Kostić i Dr. Ivana Trbojević.
 • Beograd, 27.-28.5.2000., seminar „Procena kvaliteta jezičkih škola“, držao Frank Hayworth, generalni sekretar EAQUALS-a.
 • Beograd, Britanski savet, 20.10.2001., prezentacija Evropskog jezičkog porfolija, Frank Hayworth.

2000

 • Beograd, Britanski savet, 15.-17.12.2000., seminar „Načini javne prezentacije“ Dr. Aleksandar Kostić i Dr. Ivana Trbojević.
 • Beograd, 27.-28.5.2000., seminar „Procena kvaliteta jezičkih škola“, držao Frank Hayworth, generalni sekretar EAQUALS-a.
Share this: