KODEKS TESTIRANJA I OCENJIVANJA POSTIGNUĆA POLAZNIKA

Škola garantuje:

  • provođenje testiranja svih relevantnih jezičkih veština radi potrebnih prilagođavanja nastave te na kraju nivoa radi sveukupne procene i izdavanja diploma – sertifikata
  • da je cilj testiranja i ocenjivanja isključivo procena postignuća polaznika u učenju stranog jezika
  • izuzimanje stavova polaznika pri testiranju i ocenjivanju
  • provođenje testiranja i ocenjivanja primereno uzrastu i nivou koji polaznik pohađa
  • pri izradi testa i proceni rezultata brigu za polaznike s posebnim potrebama
  • minimum prolaznog procenta ukupno 60% tačnih rešenja po testu odnosno najmanje 50% po svakom pojedinom segmentu testa
  • da je svako testiranje autonomno i ne zasniva se na rezultatima prethodnih testova
  • redovnost testiranja uz najmanje tri testa praćenja znanja tokom kursa za sve polaznike, te na kraju kursa usmeni ispit za predškolce, a pismeni i usmeni ispit za đake, omladinu i odrasle
  • dostupnost uvida u rešene pismene provere znanja polaznika roditelju/staratelju polaznika 30 dana nakon što je polaznik završio/la određeni kurs

INSPEKCIJA PROFESIONALNIH STANDARDA ŠKOLA STRANIH JEZIKA

Kvalitet rada škola stranih jezika niko ne kontroliše, jer, nažalost, to nije u nadležnosti ni jedne zvani?ne institucije u zemlji. Jedino škole članice YALSa podležu godišnjoj inspekciji nastave i akademskog memadžmenta. Inspektori su ljudi od ugleda u struci, i posebno obu?eni za kontrolu kvaliteta rada škola, prema YALSovom programu Inspekcije profesionalnih standarda škola stranih jezika, koji je akreditovan od strane Ministarstva prosvete i pozitivno ocenjen od strane EAQUALSa. Pored inspektora iz YALSa, u inspekcijskom timu se nalaze i članovi van Asocijacije koji su od posebnog ugleda u struci.

REZULTAT POSLEDNJE YALS inspekcije pokazuje da menadžment, nastava, administracija i prostorije škole STUDIO OSKAR ispunjavaju standarde YALS-a i najviše evropske standarde rezultatom – 100 %.

Share this: