Testovi:

  • Kvalifikacioni test- test na upisu kojim se utvrđuje nivo znanja
  • Progres testovi – 4 testa praćenja rada i napretka polaznika u toku kursa
  • Završni test

Sertifikati:

Na kraju svakog kursa jezika vrši se završno pismeno testiranje a potom i usmeni ispit koji obuhvataju celokupno gradivo pređeno u toku kursa, po odgovarajućim veštinama (govor, slušanje, pisanje, čitanje, engleski u praksi (gramatika i leksika)). Za ovo testiranje koriste se testovi izrađeni na nivou YALS-a, usklađeni sa opisima nivoa saveta Evrope – ZJO (Zajednički Jezički Okvir). Usklađivanje nivoa YALS-a sa nivoima Saveta Evrope je odobreno od EAQUALS-a, Evropske asocijacije za kvalitet jezičkih usluga, koja je učestvovala u izradi ZJO nivoa, a ovo usklađivanje je takođe akreditovano od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Stručnjaci Saveta Evrope su pozitivno ocenili usklađivanje testova YALS-a sa ZJO i u okviru YALS-a, a zatim i u organizaciji Britanskog Saveta održali više obuka za sastavljanje testova. Na osnovu toga se izdaje sertifikat o nivou znanja. Sertifikati nose oznaku škole STUDIO OSKAR, YALS-a i EAQUALS-a. Sertifikati YALS-a su prepoznatljivi u inostranstvu na osnovu obeležja nivoa i logoa EAQUALS-a.

Napominjemo da u našoj zemlji ne postoji zvaničan postupak akreditacije sertifikata u ovoj vrsti obrazovanja i da se pripadnost škole nekom međunarodnom lancu škola ne može istovremeno smatrati i akreditacijom sertifikata.

Po završenom kursu, polaznicima se izdaje sertifikat o pohađanju kursa, a ukoliko polože ispit, Sertifikat o nivou znanja. Na osnovu položenog ispita Studio Oskar Vam može izdati Sertifikat o nivou znanja i ako niste naš polaznik.
Nivoi naših kurseva usklađeni su sa Zajedničkim Jezičkim Okvirom Saveta Evrope (CEF nivoi -“COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE”).

Nastava, menadžment, prostorije i administrativne usluge u školi Studio Oskar usklađeni su sa evropskim standardima, što se proverava godišnjom inspekcijom YALS-a.

 

web-OKAR_DIPLOMA_odrasli-01 web-OKAR_DIPLOMA_deca-01

 

 

 

Share this: