B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools

B1 Preliminary je drugi nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika. U pitanju je ispit srednjeg nivoa koji na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku B1. Položen B1 Preliminary ispit ukazuje da je student savladao jezik u toj meri da može da se snađe u uglavnom očekivanim situacijama u društvu i na poslu u engleskom govornom okruženju. Osim glavnih jezičkih veština – čitanje, pisanje, slušanje i govor – B1 Preliminary proverava i poznavanje gramatike i rečnik, i procenjuje sposobnosti polaznika da se sporazumeva na engleskom jeziku u realnim životnim situacijama. B1 Preliminary koristi situacije iz svakodnevnog života koje su posebno napravljene da pomognu kandidatu da razume činjenice i iskaže mišljenje, stavove i raspoloženje kako u pisanom tako i u govornom engleskom.

Počevši od 2011.godine, kandidati se takođe mogu registrovati za B1 Preliminary for Schools verziju testa. B1 Preliminary for Schools prati isti format kao i B1 Preliminary, a i zahtevani nivo znanja je identičan. Jedina razlika se ogleda u tome što je sadržaj obrađenih tema B1 Preliminary for Schools ispitu specijalno prilagođen interesovanjima i iskustvu kandidata školskog uzrasta.

Format ispita

Prvi deo – Čitanje i pisanje (90 minuta)
Ovaj deo procenjuje sposobnost polaznika da razume novinske članke, poruke, beleške i oznake. U pismenom delu od kandidata se traži da transformiše rečenice i da napiše neformalno pismo ili priču (do 100 reči) na osnovu čega se ocenjuje rečnik kojim polaznik vlada.

Drugi deo – Slušanje (30 minuta)
Ovaj deo ispita procenjuje sposobnost polaznika da razume informacije i činjenice iz snimljenog dijaloga ili obaveštenja za javnost koje se sluša u toku ispita. U ovom delu kandidat treba da pokaže da razume značenje raznog snimljenog materijala, uključujući obaveštenja, intervjue i diskusije o svakodnevnom životu. Takođe, kandidat treba da razume stavove i namere govornika.

Treći deo – Govor (10-12 minuta)
Zajedno sa još jednim kandidatom i ispitivačem, polaznik će odgovarati na jednostavna pitanja o sebi i svojim interesovanjima i na druga slična pitanja. Ovaj deo ispita procenjuje veštine komuniciranja.

Rezultati
Svaka jezička veština (čitanje, pisanje, slušanje i govor) nosi 25 % od ukupne ocene. Ako kandidat na ispitu postigne “položio/la” (“Pass”) ili “položio/la sa zaslugama”(“Pass with Merit”) dobiće B1 Preliminary sertifikat na nivou B1. Dostizanje ovog nivoa pokazuje da kandidat razvija svoje jezičke sposobnosti i da je spreman za naredni izazov.

Izuzetni kandidati koji pokažu sposobnost iznad nivoa B1 ostvariće “položio/la sa izuzetnim uspehom”(“Pass with Distinction”) i dobiće B1 Preliminary sertifikat u kojem će biti navedeno da su pokazali sposobnost na nivou B2. Ovom oznakom sertifikat ne postaje sertifikat B2 nivoa, već samo ukazuje na to da kandidat može da započne sa pripremom B2 nivoa. Kandidat čiji uspeh bude niži od nivoa B1, ali spada u okvir A2 nivoa, dobiće B1 Preliminary potvrdu na kojoj će biti navedeno da je kandidat pokazao znanje jezika na nivou A2.

Share this: