Studio Oskar već dugi niz godina uspešno podučava decu predškolskog uzrasta. Pogledajte koje su prednosti učenja stranog jezika u predškolskom dobu. Roditelji čija deca su sada izrasla u tinejdžere, a uče engleski jezik u Studiju Oskar još od vrtića će se sigurno složiti sa nama.

Prednosti učenja jezika u predškolskom dobu

Preporučuje se da deca sa učenjem stranog jezika krenu u predškolskom periodu. U tom uzrastu nemaju strah od greške, sklona su imitiranju i podražavanju, učenju jezika prilaze kroz igru, bez opterećenja. Osim toga, zahvaljujući obilju igara i igrolikih aktivnosti, u čijoj osnovi leži ponavljanje odredjenih fraza, deca lako usvajaju čitave rečenice i konstrukcije. Sam sadržaj igara, priča, bajki, tradicionalnih songova i rima, je shodno svojoj bajkolikoj prirodi izuzetno bogat, tako da se izobilje vokabulara sa kojim se deca sreću u predškolstvu, na kasnijim nivoima učenja jezika retko javlja. Struktura i ritam dečijih igara koja je zasnovana na repeticiji je dobar osnov za dril, koji je u učenju jezika neophodan, ali učenicima na starijim nivoima teško pada, za razliku od predškolskog doba, gde je zapakovan u igroliku aktivnost, i ritmično ili melodijski uobličen u čantove i songove. Prednost učenja jezika u ranom dobu najbolje se vidi na kasnijim, mlađeškolskim nivoima učenja jezika (npr. A1b,A1a) kada deca koja su od ranih godina kontinuirano učila jezik, najčešće preskoče neki od mlađeškolskih nivoa.

Takođe je veoma važno na koji način se jezik u tom periodu uči, odnosno da profesori koji se bave nastavom sa malom decom prođu posebnu metodičku obuku. Škola Studio Oskar veoma dugo radi sa predškolcima i zahvaljujući saradnji sa predškolskim ustanovama imala je i preko hiljadu đaka ovog uzrasta godišnje. Znanja i iskustva koja smo stekli uobličili smo u obuku koju nudimo svima koji su zainteresovani za rad sa ovim uzrastom,

,,Da li je moje (predškolsko) dete išta naučilo? Kod kuće ne ume ništa da mi kaže.”

Deca predškolskog uzrasta nemaju svest o svome znanju, tako da bez jasnog podsticaja odraslih nisu u stanju da reprodukuju ono što znaju. Zato se roditelji redovno prijatno iznenade na javnim časovima koje na kraju svake školske godine organizujemo za polaznike ovog uzrasta, kada najmlađi đaci, uz podsticaj i vođenje nastavnika pokažu šta su sve naučili.

Čime da se roditelji rukovode perilikom izbora škole stranih jezika?

Za početak je bitno da se ne rukovode cenom i blizinom. Nije bitno da škola bude najjeftinija i najbliža kući, već da zadovoljava standarde kvaliteta nastave, organizacije, da su nivoi učenja jezika usaglašeni sa nivoima Saveta Evrope, i to ne samo na papiru već realno. Bitno je da škola u koju se upisujete podleže profesionlnim inspekcijama, nema veliki broj đaka u grupi, da ima garancije kvaliteta rada. Toplo preporučujem škole članice udruženja YALS koje krase sve navedene karakteristike i koje se godinama zdušno bore za promovisanje kvaliteta i standarda u nastavi jezika.

Ljiljana Janković, vlasnica škole Studio Oskar

Share this: