PET/PET for Schools – Preliminary English Test/Preliminary English Test for Schools

Niži srednji nivo

PET (Preliminary English Test) je drugi nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika. U pitanju je ispit srednjeg nivoa koji na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku B1. Položen PET ispit ukazuje da je student savladao jezik u toj meri da može da se snađe u uglavnom očekivanim situacijama u društvu i na poslu u engleskom govornom okruženju. Osim glavnih jezičkih veština – čitanje, pisanje, slušanje i govor – PET proverava i poznavanje gramatike i rečnik, i procenjuje sposobnosti polaznika da se sporazumeva na engleskom jeziku u realnim životnim situacijama. PET koristi situacije iz svakodnevnog života koje su posebno napravljene da pomognu kandidatu da razume činjenice i iskaže mišljenje, stavove i raspoloženje kako u pisanom tako i u govornom engleskom.

Počevši od 2011.godine, kandidati se takođe mogu registrovati za PET for Schools verziju testa. PET for Schools prati isti format kao i “regularni” PET, a i zahtevani nivo znanja je identičan. Jedina razlika se ogleda u tome što je sadržaj obrađenih tema na PET for Schools ispitu specijalno prilagođen interesima i iskustvu kandidata školskog uzrasta.

Format ispita

Prvi deo – Čitanje i pisanje (90 minuta)
Ovaj deo procenjuje sposobnost polaznika da razume novinske članke, poruke, beleške i oznake. U pismenom delu od kandidata se traži da transformiše rečenice i da napiše neformalno pismo ili priču (do 100 reči) na osnovu čega se ocenjuje rečnik kojim polaznik vlada.

Drugi deo – Slušanje (35 minuta)
Ovaj deo ispita procenjuje sposobnost polaznika da razume informacije i činjenice iz snimljenog dijaloga ili obaveštenja za javnost koje se sluša u toku ispita. U ovom delu kandidat treba da pokaže da razume značenje raznog snimljenog materijala, uključujući obaveštenja, intervjue i diskusije o svakodnevnom životu. Takođe, kandidat treba da razume stavove i namere govornika.

Treći deo – Govor (10-12 minuta)
Zajedno sa još jednim kandidatom i ispitivačem, polaznik će odgovarati na jednostavna pitanja o sebi i svojim ineresovanjima i na druga slična pitanja. Ovaj deo ispita procenjuje veštine komuniciranja.

Rezultati
Svaka jezička veština (čitanje, pisanje, slušanje i govor) nosi 25 % od ukupne ocene. Ako kandidat na ispitu postigne “položio/la” (“Pass”) ili “položio/la sa zaslugama”(“Pass with Merit”) dobiće Preliminary English Test sertifikat na nivou B1. Dostizanje ovog nivoa pokazuje da kandidat razvija svoje jezičke sposobnosti i da je spreman za naredni izazov.

Izuzetni kandidati koji pokažu sposobnost iznad nivoa B1 ostvariće “položio/la sa izuzetnim uspehom”(“Pass with Distinction”) i dobiće Preliminary English Test sertifikat u kojem će biti navedeno da su pokazali sposobnost na nivou B2. Kandidati čiji uspeh bude niži od nivoa B1, ali spada u okvir A2 nivoa, dobiće Cambridge English sertifikat na kojem će biti navedeno da su pokazali znanje jezika na nivou A2.

Share this: