KET/KET for Schools – Key English Test/Key English Test for Schools

Početni nivo

KET (Key English Test) je prvi nivo Kembridž ispita i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku nivoa A2, početnog nivoa. Početni nivo se dostiže nakon, 180 do 200 sati učenja. Njim se potvrđuje da je savladan osnovni nivo svakodnevnog pisanog i govornog jezika. Ispit oponaša situacije iz realnog života i namenjen je polaznicima čije je vladnje jezičkim veštinama engleskog jezika na osnovnom nivou.

Počevši od 2011.godine, kandidati se takođe mogu registrovati za KET for Schools verziju testa. KET for Schools prati isti format kao i “običan” KET, a i zahtevani nivo znanja je identičan. Jedina razlika se ogleda u tome što je sadržaj obrađenih tema na KET for Schools ispitu specijalno prilagođen interesima i iskustvu kandidata školskog uzrasta.

Prilikom prijave za ispit, posebno obratite pažnju na činjenicu da se datumi održavanja KET i KET for Schools ispita razlikuju.

Format ispita

Prvi deo – Čitanje i pisanje (70 minuta)
Ovaj deo ispita procenjuje sposobnost polaznika da razumeju jednostavne novinske članke, poruke, zabeleške i oznake. Od kandidata se traži da popune prazna mesta u jednostavnim tekstovima i formularima i da sastave kratku poruku (20-25 reči) na osnovu čega se ocenjuje rečnik kojim polaznik vlada.

Drugi deo – Slušanje (30 minuta)
Ovaj deo ispita procenjuje sposobnost polaznika da razume informacije i činjenice sa snimljenog obaveštenja ili monologa koji se sluša u toku ispita.

Treći deo – Govor (8-10 minuta)
Zajedno sa još jednim kandidatom i ispitivačem, polaznik će odgovarati na jednostavna pitanja o sebi i svojim ineresovanjima i na druga slična pitanja. Ovaj deo ispita procenjuje osnovne veštine komuniciranja.

Rezultati
Svaka veština (čitanje, pisanje, slušanje i govor) nosi 25 % od ukupne ocene. Ako kandidat na ispitu postigne “položio/la” (“Pass”) ili “položio/la sa zaslugama” (“Pass with Merit”) dobiće Key English Test sertifikat na nivou A2. Dostizanje ovog nivoa pokazuje da kandidat razvija svoje jezičke sposobnosti i da je spreman za naredni izazov.

Kandidati koji pokažu sposobnost iznad nivoa A2 ostvariće “položio/la sa izuzetnim uspehom” (“Pass with Distinction”)  i dobiće Key English Test sertifikat u kojem će biti navedeno da su pokazali sposobnost na nivou B1. Oni kandidati čiji uspeh bude niži od nivoa A2, ali je u okvirima A1 nivoa, dobiće Cambridge English sertifikat u kojem će biti navedeno da su pokazali nivo jezika na nivou A1.

Share this: