FCE/FCE for Schools – First Certificate in English

Viši srednji nivo

FCE (First Certificate in English) je viši srednji nivo Kembridž ispita iz engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku B2. Od polaznika na ovom nivou očekuje se da mogu da rade ili studiraju i da se, kao turisti, lako snalaze u zemljama engleskog govornog područja. Ovaj sertifikat je prihvaćen kao dovoljna potvrda znanja za zaposlenje i neke studije širom UK, kao i svuda u svetu. Ovaj ispit se često polaže nakon 500 do 600 sati aktivnog učenja. Na Internetu možete pogledati Global Recognition System, interaktivnu bazu gde pretražujete širom sveta sve one institucije, obrazovne ustanove, stručna tela, kompanije koje priznaju i/ili zahtevaju Cambridge English ispite.

Od 2011.godine kandidati se takođe mogu prijaviti za FCE for Schools verziju testa. FCE for Schools prati isti format kao i “regularni” FCE, a i zahtevani nivo znanja je identičan. Jedina razlika se ogleda u tome što je sadržaj obrađenih tema na FCE for Schools ispitu specijalno prilagođen interesima i iskustvu kandidata školskog uzrasta.

Format ispita

Prvi deo – Čitanje i engleski u praksi (75 minuta)

Čitanje: Ovaj deo ispita procenjuje sposobnost polaznika da razume književene tekstove, kao i one koji to nisu, članke iz novina i časopisa, strucnih radova (3 vežbanja: tri duža teksta sa različitim vežbanjima za svaki tekst). Enleski u praksi: ovaj deo ispita sadrži zadatke kojima se procenjuje poznavanje gramatike i vokabulara engleskog jezika (4 vežbanja: leksička derivacija, transformacije rečenica, ubacivanje reči u tekst bez ponuđenih odgovora, ubacivanje reči u tekst sa ponuđenim odgovorima)

Drugi deo – Pisanje (80 minuta)

Ovaj deo ispita procenjuje sposobnost kandidata da sastavi kratku priču, pismo, email (formalni i neformalni), argumentativni sastav, kritiku, članak ili izveštaj na različite zadate teme. Potrebno je napisati dva teksta (svaki od 160 do 180 reči).

Treći deo – Slušanje (oko 40 min.)

Ovaj deo ispita zahteva da polaznik razume značenje odslušanog teksta koji može uključivati vesti, programe, govore, priče, anegdote i javna saopštenja (4 različita vežbanja).

Četvrti deo  – Govor (14 minuta)

Ovaj deo ispita polaže se u paru ili u grupi od tri kandidata i procenjuje se sposobnost interakcije i izražavanja u različitim situacijama: u razgovoru sa ispitivačem, drugim kandidatima i samostalnom govoru (4 dela).

Rezultati
Svaki deo ispita nosi 25 % od ukupne ocene. Krajnja ocena je zbir postignutih bodova iz svih pet oblasti (4 dela testa), što znači da se slabije postignuće iz jedne oblasti može kompenzovati na osnovu dobrih rezulta iz druge. Postoje tri prelazne ocene (A 100% -80%, B 79%-75% ili C 74%-60%). Ako kandidat na ispitu dobije ocenu B ili C, dobiće First certificate in English na nivou B2; ako dobije ocenu A, dobiće First certificate in English u kojem će biti navedeno da je kandidat pokazuje znanje jezika na nivou C1. U slučaju da je uspeh kandidata ispod nivoa B2, ali spada u okvire nivoa B1 (postignut rezultat iznosi 59%-45%), kandidat će dobiti Cambridge English sertifikat u kojem će biti navedeno da je pokazao sposobnost na nivou B1. Pojedinačni rezultati na sva 4 dela ispita navedeni su na sertifikatu.

 

Share this: