C2 Proficiency

C2 Proficiency je najviši nivo Kembridž ispita engleskog jezika i na skali Zajedničkog okvira Saveta Evrope nosi oznaku C2. Na ovom nivou polaznici se približavaju standardnom engleskom jeziku, koji je blizak jeziku obrazovanog izvornog govornika. C2 Proficiency  je sertifikat koji priznaju skoro svi univerziteti i koledži u UK, a i mnogi drugi širom sveta, kao dokaz o nivou znanja potrebnom za pohađanje kurseva visokog obrazovanja ili postdiplomskih studija. Mnogi poslodavci takođe priznaju ovaj sertifikat. Na Internetu možete pogledati Global Recognition System, interaktivnu bazu gde pretražujete širom sveta sve one institucije, obrazovne ustanove, stručna tela, kompanije, vladine agencije koje priznaju i zahtevaju Cambridge English ispite.

Format ispita

Prvi deo – Čitanje i engleski u praksi (90 minuta)

Ovaj deo ispita procenjuje sposobnost polaznika da razume tekstove iz raznolikih izvora počev od novinskih članaka do književnih dela. Od polaznika se očekuje da razume strukturu i detalje teksta kao i da shvati iskazano mišljenje, gledište ili razvoj ideja, formira reči, popuni praznine u tekstu (sa i bez ponuđenih odgovora), preformuliše rečenicu koristeći zadatu reč tako da rečenica zadrži isto značenje.

Drugi deo – Pisanje (90 minuta)

Ovaj deo ispita procenjuje sposobnost kandidata da napiše 2 teksta (oba po  280-320 reči) u formi argumentativnog sastava, pisma, članka, pregleda ili izveštaja  upućenih određenom čitaocu na najrazličitije zadate teme.

Treći deo – Slušanje (oko 40 minuta)

Ovaj deo ispita od polaznika zahteva da shvati značenje odslušanog teksta, da izvuče detaljne informacije kao i da razume mišljenja i stavove govornika (4 vežbanja).

Četvrti deo  – Govor (16 minuta)

Ovaj deo ispita vodi iskusan ispitivač, a od polaznika se očekuje da aktivno učestvuje u razgovoru. U formi je intervjua u kome se kroz diskusiju u kontekstu neke situacije procenjuju veštine komunikacije polaznika.

Rezultati

Svaki deo ispita nosi 25 % od ukupne ocene. Krajnja ocena je zbir postignutih bodova na sva 4 dela testa, što znači da se slabije postignuće iz jedne oblasti može kompenzovati na osnovu dobrih rezulta iz druge. Postoje tri prelazne ocene (A 100%-80%, B 79%-75% ili C 74%-60%) za koje se dobija sertifikat da je Vaš nivo jezika na nivou C2. U slučaju da je uspeh kandidata ispod nivoa C2, ali spada u okvire nivoa C1, kandidat će dobiti Cambridge English potvrdu u kojem će biti navedeno da je pokazao sposobnost na nivou C1. Pojedinačna postignuća na sva 4 dela ispita su navedena na sertifikatu.

Share this: