Give what you can, take what you need – Oskar’s giving trees!

Saint Patrick’s Day at Oskar!

 


 

Škola stranih jezika STUDIO OSKAR osnovana je 1992. godine. Od tada se u njoj održava nastava engleskog i drugih stranih jezika kao i nastava srpskog jezika za strance za sve uzraste (od predškolskih do odraslih) i nivoe učenja (od početnog do viših). Škola Studio Oskar se takođe bavi i pripremom za polaganje međunarodno priznatih Cambridge English ispita, kao i specijalizovanim kursevima jezika (za različite namene – bankarstvo, finansije, zdravstvo, turizam, itd.).

jezici-oskar

Studio Oskar je jedan od osnivača YALSa (Udruženja škola stranih jezika Srbije) čiji je cilj uspostavljanje i zaštita kvaliteta u nastavi stranih jezika. YALS je pridruženi član EAQUALSa (Evropske asocijacije za kvalitet jezičkih usluga).

 

Dugi niz godina uspešno sarađujemo sa Britanskim savetom u Srbiji (British Council Serbia), a od 2010. godine smo i partner škola – član – Addvantage programa Britanskog saveta kao škola stranih jezika čiji polaznici pristupaju polaganju međunarodno priznatih Cambridge English ispita.

 

Svi učenici naše škole koji su izašli na Cambridge English ispite su iste i položili. Stoprocentna prolaznost na Cambridge English ispitima je pre svega zasluga naših polaznika, ali i najbolja potvrda kvaliteta rada i nastavnog kadra naše škole.

Jezici: engleski, nemački, francuski, italijanski, španski, grčki, srpski za strance

Nivoi: svi nivoi (C2, C1, B2, B1, A2, A1, E) i uzrasti (odrasli, omladinski, školski, predškolski)

Tipovi kurseva:

  • opšti
  • specijalizovani (poslovni, bankarstvo i finansije, medicina, turizam…)

Priprema za polaganje CAMBRIDGE English ispita:

Share this: